Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Główczycach - ZSP.271.01.17