Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji - p.o. kierownika referatu Kazimiera Kochanowska

Zadania:

Nadzór nad prawidłową działalnością referatu, w tym zapewnienie właściwej i terminowej realizacji prowadzonych spraw, przygotowywanie projektów zakresów czynności pracowników referatu, opracowywanie planów rzeczowo – finansowych referatu w zakresie budżetu, przygotowywanie  odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

tel. 59 811-49-54 wew. 150

e-mail: k.kochanowska@glowczyce.pl

 

 

 


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borowska Anna
(2003-06-30 11:19:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2021-11-03 10:26:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki