Stanowisko ds. ochrony środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska - Magdalena Kozłowska

 

Zadania:

Prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska, w tym ochroną przyrody, odpowiada za informację o środowisku, gospodarowanie odpadami, zajmuje się wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 

tel. 59 811-49-61 wew. 152

e-mail: m.kozlowska@glowczyce.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichocki Paweł
(2009-08-18 08:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2021-11-30 12:12:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki