Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 Wymagane dokumenty:

1. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego,

2. kserokopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3. oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76 – 220 Główczyce.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Referat Oświaty, tel. 59 811 49 73.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

1) Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego

2) Oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych

 

Wytworzył:
Anita Miotk
Udostępnił:
Cichocki Paweł
(2020-07-27 14:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2023-03-17 11:18:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki